Beddomeia kershawi

Beddomeia kershawi
Tình trạng bảo tồn
Status iucn2.3 VU vi
Sắp nguy cấp (IUCN 2.3)
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Mollusca
Lớp (class): Gastropoda
(không phân hạng)
nhánh Caenogastropoda
nhánh Hypsogastropoda
nhánh Littorinimorpha
Liên họ (superfamilia): Rissooidea
Họ (familia): Hydrobiidae
Chi (genus): Beddomeia
Loài (species): B. kershawi
Danh pháp hai phần
Beddomeia kershawi
Ponder & Clark, 1993
Beddomeia kershawi là một loài ốc nước ngọt rất nhỏ có mang và nắp, là động vật thân mềm chân bụng có vảy sống dưới nước thuộc họ Hydrobiidae. Đây là loài đặc hữu của Úc.
Chú thích
Ponder W. F. (1996). Beddomeia kershawi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 6 August 2007.
Tham khảo
Thể loại:
Loài dễ thương tổn
Động vật chân bụng Úc
Beddomeia
Động vật sắp nguy cấp Úc
Hydrobiidae

İncedere

İncedere

Phượng Thành

Phượng Thành
Xin xem các mục từ khác có tên tương tự ở Phượng Thành .
Phượng Thành (chữ Hán giản thể: 凤城市, Hán Việt: Phượng Thành thị) Là một thị xã của địa cấp thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Phượng Thành nằm ở phía đông của Liêu Ninh, nguyên là thành Phượng Hoàng Bảo thời nhà Minh nên lấy tên là Phượng Hoàng. Thị xã này có diện tích 5518 km2, dân số 580.000 người. Mã số bưu chính của Phượng Thành là 118100. Thị xã Phượng Thành được chia thành 4 nhai đạo biện sự xứ, 18 trấn và 1 hương dân tộc. Các đơn vị này lại được chia thành 245 ủy ban thôn, 17 uỷ ban xã khu cư.
Nhai đạo biện sự xứ: Phượng Hoàng Thành, Phượng San, Thảo Hà, Thông Viễn Bảo.
Trấn: Thanh Thành Tử, Ái Dương, Tái Mã, Kê Quán Sơn, Biên Môn, Hồng Kỳ, Đệ Huynh Sơn, Đại Bảo, Đông Thang, Lưu Gia Hà, Bảo Sơn, Lam Kỳ, Bạch Kỳ, Tứ Môn Tử, Thạch Thành, Sa Lý Trại, Đại Hưng.
Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Thành phố
phó tỉnh
Thẩm Dương
Thẩm Hà · Hoàng Cô · Hòa Bình · Đại Đông · Thiết Tây · Tô Gia Đồn · Đông Lăng · Trầm Bắc Tân · Vu Hồng · Tân Dân · Pháp Khố · Liêu Trung · Khang Bình · Hồn Nam tân khu* · Khu phát triển Du lịch Thạch Bàn Sơn Thẩm Dương* · Khu Phát triển Kinh tế - Kỹ thuật Thẩm Dương
Đại Liên
Tây Cương · Trung Sơn · Sa Hà Khẩu · Cam Tỉnh Tử · Lữ Thuận Khẩu · Kim Châu (Kim Châu tân khu*) · Ngõa Phòng Điếm · Phổ Lan Điếm · Trang Hà · Trường Hải
Liêu Ninh trong Trung Quốc
Zhaolin Qing 7
Địa cấp thị
An Sơn
Thiết Đông · Thiết Tây · Lập Sơn · Thiên Sơn · Hải Thành · Đài An · Tụ Nham
Phủ Thuận
Thuận Thành · Tân Phủ · Đông Châu · Vọng Hoa · Phủ Thuận · Tân Tân · Thanh Nguyên
Bản Khê
Bình Sơn · Khê Hồ · Minh Sơn · Nam Phân · Bản Khê · Hoàn Nhân
Đan Đông
Chấn Hưng · Nguyên Bảo · Chấn An · Phượng Thành · Đông Cảng · Khoan Điện
Cẩm Châu
Thái Hòa · Cổ Tháp · Lăng Hà · Lăng Hải · Bắc Trấn · Hắc Sơn · Nghĩa
Dinh Khẩu
Trạm Tiền · Tây Thị · Bá Ngư Khuyên · Lão Biên · Đại Thạch Kiều · Cái Châu
Phụ Tân
Hải Châu · Tân Khâu · Thái Bình · Thanh Hà Môn · Tế Hà · Chương Vũ · Phụ Tân
Liêu Dương
Bạch Tháp · Văn Thánh · Hoành Vĩ · Cung Trường Lĩnh · Thái Tử Hà · Đăng Tháp · Liêu Dương
Bàn Cẩm
Hưng Long Đài · Song Đài Tử · Đại Oa · Bàn Sơn
Thiết Lĩnh
Ngân Châu · Thanh Hà · Điệu Binh Sơn · Khai Nguyên · Thiết Lĩnh · Tây Phong, Thiết Lĩnh · Xương Đồ
Triều Dương
Song Tháp · Long Thành · Bắc Phiếu · Lăng Nguyên · Triều Dương · Kiến Bình · Khách Lạt Thấm Tả Dực
Hồ Lô Đảo
Long Cảng · Liên Sơn, Hồ Lô Đảo · Nam Phiếu · Hưng Thành, Hồ Lô Đảo · Tuy Trung · Kiến Xương
*Không phải là đơn vị hành chính chính thức
Thể loại:
hành chính Trung Quốc
Đơn vị cấp huyện Liêu Ninh
Đan Đông

Palacios

Palacios

Ballı

Ballı